ביה"כ אפקה

"שבת פרשת תולדות"

חדשות
1. שמחות השבת

א. חתן בר מצוה - אייל איטם - מזל טוב למשפחה !

ב. חתןבר מצוה - אוריה גרינולד - מזל טוב למשפחה !

ג.

ד.

2. אנו מקיימים מניין שחרית בכל יום בשעה 06:30.הציבור מוזמן.
3.
4. ידיעון לקראת הימים הנוראים (מעודכן לשנת תשע"ח)

 

כניסת שבתיציאת שבת
16:17 17:18

מנחה וקבלת שבתשחרית בשבת מנחה בשבת סעודה שלישית ערבית במוצאי שבת
16:32 08:00 16:17 בין מנחה לערבית 17:10