ביה"כ אפקה

שבת פרשת " מטות מסעי "

חדשות
1. שמחות השבת

א.

ב.

ג.

ד.

2. אנו מקיימים מניין שחרית בכל יום בשעה 06:30.מנחה ב 19:30 וערבית ב 20:00.הציבור מוזמן.
3.
4. ידיעון לקראת הימים הנוראים (מעודכן לשנת תשע"ח)

 

כניסת שבתיציאת שבת
19:26 20:31

מנחה וקבלת שבתשחרית בשבת מנחה בשבת סעודה שלישית ערבית במוצאי שבת
19:41 08:00 19:26 20:25