ביה"כ אפקה

שבת פרשת "צו - שבת הגדול"

חדשות
1. שמחות השבת

א.

ב.

ג.

ד.

2. אנו מקיימים מניין שחרית בכל יום בשעה 06:30.הציבור מוזמן.
3.
4. ידיעון לקראת הימים הנוראים (מעודכן לשנת תשע"ח)

 

כניסת שבתיציאת שבת
18:32 19:32

מנחה וקבלת שבתשחרית בשבת מנחה בשבת סעודה שלישית ערבית במוצאי שבת
18:47 08:00 18:32 בין מנחה לערבית 19:25