ביה"כ אפקה

"שבת פרשת "וארא"

חדשות
1. שמחות השבת

א.

ב.

ג.

ד.

2. אנו מקיימים מניין שחרית בכל יום בשעה 06:30.הציבור מוזמן.
3.
4. ידיעון לקראת הימים הנוראים (מעודכן לשנת תשע"ח)

 

כניסת שבתיציאת שבת
16:34 17:37

מנחה וקבלת שבתשחרית בשבת מנחה בשבת סעודה שלישית ערבית במוצאי שבת
16:49 08:00 16:34 בין מנחה לערבית 17:30