ביה"כ אפקה

פרשת "נצבים-וילך"

חדשות
1. שמחות השבת

א. שבת חתן - גל רינגל עב"ל נטלי פירשט - מזל טוב למשפחות !

ב. שבת חתן דריו אטיאס ליבובסקי עב"ל יעל סנסלסקי - מזל טוב למשפחות !

ג.

ד.

2. אנו מקיימים מניין שחרית בכל יום בשעה 06:30.הציבור מוזמן.
3.
4. ידיעון לקראת הימים הנוראים (מעודכן לשנת תשע"ח)

 

כניסת שבתיציאת שבת
18:25 19:22

מנחה וקבלת שבתשחרית בשבת מנחה בשבת סעודה שלישית ערבית במוצאי שבת
18:40 08:00 18:25 בין מנחה לערבית 19:15